İstanbul Arel Üniversitesi | Sergi Katılım Şartları

Sergi Katılım Şartları

SERGİ KATILIM ŞARTLARI;

 

 1. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi, (I st International, Communication, Technology, Art and Design Congress- ICTADC 2024) kapsamında düzenlenecek sergiye katılım, yurt içi ve yurt dışından tüm akademisyen, sanatçı ve tasarımcılar ile “Çağlar Boyunca Sanat” başlığı üzerinden geliştirilen tüm çalışmalara açık olacaktır.
 2. Sergiye eseriyle katılmak isteyen katılımcılar http://icadc.arel.edu.tr/ web adresinde verilen ictadc2024@arel.edu.tr mail adresi üzerinden başvurularını yapabilirler.
 3. Video, videoart, kısa film ve belgesel gibi yüksek kapasiteli eserlerinizi Youtube, Dailymotion linki veya Drive dosyası şeklinde iletebilirsiniz. Dosya linkini http://icadc.arel.edu.tr/  web adresinde verilen Başvurular- Sergi Başvurusu- Eser Linki adlı kısma eklemelisiniz.
 4. Eserler ilgili platformlara gizli veya liste dışı şeklinde yüklenmelidir. Gizli olarak yüklenen eserler ictadc2024@arel.edu.tr adresi ile paylaşıma açılması gerekmektedir. Ayrıca eserinizin künye bilgisi, özeti, manifestosu, kısa sinopsis gibi bilgileri ise aynı sekmede yer alan “Dosya Ekle” kısmından eklemelisiniz..
 5. Eser türü ne olursa olsun eserlerin manifesto ve/veya kısa sinopsisi bulunmalıdır.
 6. Başvurular 15 Mart 2024, saat 23:59’a kadar yapılmalıdır.
 7. Sergiye eseri ile katılmak isteyen katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 8. Sergide, Sanat Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak çalışmalardan sergilemeye değer bulunan eserler, http://icadc.arel.edu.tr/ web sitesi üzerinden çevrim içi olarak sergilenecek ve sergilenme tarihi katılımcılara ayrıca duyurulacaktır.
 9. Gönderilecek eserler daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış ve sergilenmemiş olmalıdır.
 10. Katılımlar için belirlenmiş olan sanat dallarında konu sınırlaması yoktur. Her sanatçı en fazla 2 (iki) eser ile sergiye katılabilir.
 11. Eserlere ait görseller İstanbul Arel Üniversitesi’ne ait tüm birimlerin sosyal medyalarında ve Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi, (I st International, Communication, Technology, Art and Design Congress- ICTADC 2024) web adresinde tanıtım veya haber maksatlı kullanılabilir.
 12. Sergiye katılacak sanatçıların başvuruları aşağıdaki maddeleri içermek zorundadır:
  • Eserin Künyesi (Eserin ismi, boyutları, tekniği, malzemesi, yılı) mutlaka manifestoda belirtilmelidir. Manifesto Dosya linkini http://icadc.arel.edu.tr/ web adresinde verilen Başvurular- Sergi Başvurusu- Dosya Ekle adlı kısma eklenmelidir. İlgili alanlar doldurulmalıdır.
  • Poster, fotoğraf gibi durağan eserlerde netlik problemi olmamalı ve PDF veya JPEG formatında belirtilen link üzerinden iletilmelidir..
  • Üç boyutlu (3D) eserlerde ise, eserin algılanmasını engellemeyecek biçimde tek renk bir arka plan kullanılmalı ve eserin toplamda en fazla dört açıdan fotoğrafı çekilmelidir. Çekilen bu fotoğraflar sunum paftası içine yerleştirilmeli ve bu şekilde PDF veya JPEG olarak belirtilen link üzerinden iletilmelidir.
  • Bireysel katılım ile bahse konu tekniklerden herhangi biri ile üretilmiş eserler sergi hakem değerlendirmesi sonrası olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılacak olup, katılımcıların başvuru onayları sergi yürütme kurulu tarafından eser sahibine elektronik posta aracılığıyla duyurulacaktır.
  • Katılımcılar, ilgili şartnamedeki ve başvuru koşullarının temin edilmesinden sorumludur.
  • Sergide yer alacak video eserler kurmaca, kısa film, belgesel, deneysel, animasyon, stop-motion, video art vb. şeklinde olabilir. Bu dosyalar daha önceden de belirtildiği gibi, Eserin Künyesi (Eserin ismi, boyutları, tekniği, malzemesi, yılı) mutlaka manifestoda belirtilmelidir. Manifesto Dosya linkini http://icadc.arel.edu.tr/ web adresinde verilen Başvurular- Sergi Başvurusu- bulunan İlgili alanlar doldurulmalıdır.
  • Video Eser kapsamında katılımcılar sergi başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilirler. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden ekip lideri sorumludur.
  • Video olarak üretilen eserler gösterime uygun olarak maksimum 60 dk. uzunlukta hazırlanmalıdır.
  • Filmler MPEG4 formatında, 1920×1080 (HD) olarak çerçevelendirilmelidir.
  • Yüklenen videolar, jüri üyelerinin erişip izleyebileceği şekilde liste dışı ayarlarda görüntülenebilir olmalıdır.
  • JPEG formatlı eser görseli / .MP4 formatlı video kaydına isim verirken, (Katılımcı ad soyad, Eser Türü_Eser Adı) şeklinde kaydedilmelidir. Örneğin: (AtlasErgen_Grafik Tasarım_Future).
  • Belirtilen kriterleri taşımayan ve istenilen formatta düzenlenmeden yüklenen eserler, düzenleme kurulu tarafından kabul edilmeyecektir.
  • Kabul edilen eserlerin sanatçı ve tasarımcı isimleri http://icadc.arel.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.
 13. Katılımcılara, eser görselleri ve ilgili metinlerden oluşan, e-katalog ve katılım belgesi çevrimiçi olarak gönderilecektir.
 14. Eser sahibi, bu sergi ve kongre kapsamında gönderilen tüm bilgilerin doğruluğundan şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
 15. Eser üzerinde üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 16. Eser sahibi, eserin üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde yasalara göre suç teşkil edecek unsurlar içermediğini ve kişisel bilgilerin ihlali kapsamına girmediğini teyit ve taahhüt etmektedir.
 17. KVK Mevzuat uyarınca Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi, (I st International, Communication, Technology, Art and Design Congress- ICTADC 2024) kapsamında düzenlenecek “Çağlar boyunca sanat” başlıklı sergiye ait katılımcı aydınlatma metni aşağıda yer aldığı gibidir;

 

KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Katılımcı sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; (Ad/Soyad, E-Posta Adresi, Özgeçmiş Bilgileri, E-posta Adresi, Unvan, Kurum Bilgisi, Sanatçı Profil Fotoğrafı, Eser Görseli ve Boyut Bilgisi)’dir. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında uzaktan erişim çerçevesinde yüz yüze ve çevrim içi olarak sunduğumuz uluslararası görsel sanatlar sergi ilgili kişi sıfatıyla katılımınız çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bahsi geçen sergi planlanması, organizasyonun yerine getirilmesi ile eşzamanlı etkinlerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması; Sergi sonunda tarafınıza katılım belgesi verilmesi; Serginin yapılabilmesi ve katılımcı sayısının belirlenmesi ile yeni sergilerin organize edilebilmesi için gerekli hususların istatistiki amaçlarla değerlendirilebilmesi; Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Üniversite tarafından yapılan ve yapılacak olan sergilerle ilgili tarafınıza e-posta vb. iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapılması, sergi  kapsamında sunulan eserlerin bilahare www.istanbularel.edu.tr internet adresinde yayınlanması ve kitap, afiş vb. şekillerde kullanılması amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Sergi sürecinde kişisel verileriniz; Google Form Sistemi: Sunucuları kurum içinde bulunan Google Form sistemi üzerinden toplanmakta olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda kişisel verileri kaydedilecektir. Kurum içinde depolanan veriler, yalnızca söz konusu serginin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktır. Belirttiğimiz kapsamda üçüncü kişilere tarafımızca herhangi bir aktarım yapılmamakta olup, bu şekilde diğer katılımcılara ait kişisel verilere erişen kişilerin bu nedenle bireysel sorumlulukları olacağını, Üniversitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını hatırlatmak isteriz. Ancak Üniversitemizin www.arel.edu.tr internet adresinde ve kitap, afiş vb. şekillerde yayımlanacak olan eserleriniz üçüncü kişiler tarafından yalnızca ad ve soyad bilgileriniz ile paylaşılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Google Form sistemi üzerinden ‘I. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi, (I st International, Communication, Technology, Art and Design Congress-  ICTADC 2024)  kapsamında düzenlenecek “ICTADC 2024 SERGİ” formunun doldurulması ile eserlerinizi bize dijital formatta iletmeniz, tarafımızla herhangi bir vasıta ile iletişim kurmanız ve bu şekilde bilgi iletmeniz ile elektronik ortamda otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.

 

6698 sayılı Kanun’un 5/2- f) ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. Sergi kapsamında paylaşılan eserler dijital formatta yayım haline getirilecek olup, Üniversitemizin internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu sunumlar içerisinde yer alacak kişisel verileriniz Kanunu’nun 28/1-b maddesinde kapsamında (Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi) kapsamında işlenecek olup, bu madde kapsamında işlenen kişisel verilerinize adı geçen Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

 

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemizin tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınızın bulunduğunu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde, iş ve işlemlerde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

KATILIMCI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 1. Sergiye herhangi bir kategoride eser göndermek isteyen katılımcı kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 2. Katılımcı, http://icadc.arel.edu.tr/ web sitesi üzerinden kendisine sunulan başvuru formunu doldurup ilettiğinde imzalamış kabul edilir. Katılımcı bu başvuruyu yaparak aktardığı kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluluk, bilgilerin yanlış ibrazı sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıya aittir.
 3. Katılımcıların katıldıkları eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 4. Sergiye katılacak eserlerin daha önce herhangi bir organizasyonda gösterilmemiş ve/veya sunulmamış olması gerekir. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluluk, bilgilerin yanlış ibrazı sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıya aittir.
 5. Sergiye katılacak olan sanat eserlerinde zedeleyici herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun, hayvanın uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması kesinlikle yasaktır.

 

 

Sergiye Eser İle Başvuru Süreci

 

Son iletim ve başvuru tarihi 15 Mart 2024 saat 23:59’dur.

Herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda iletişime geçilecek mail adresleri aşağıdaki gibidir.

İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon – Dr. Arş. Gör. Enes DÖNMEZ,

E-Mail: enesdonmez@arel.edu.tr

Dahili: 1486

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirme yapılırken dikkate alınacak kıstaslar şunlardır:

 • Eserin özgünlüğü
 • Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
 • Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
 • Konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel – işitsel niteliği
 • Temel Tasarım ilkelerine (Denge Hiyerarşi, Örüntü, Ritim, Boşluk (Mekân), Proporsiyon (Orantı) Vurgu, Hareket, Uyum, Kontrast) uygunluk
 • Yaratıcılık unsurları