İstanbul Arel Üniversitesi | iletisim

iletisim

Kongre Koordinatörleri

Doç. Dr. Begüm Aylin ÖNDER

begumaylinonder@arel.edu.tr

Doç. Dr. Kenan DUMAN

kenanduman@arel.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Enes DÖNMEZ

enesdonmez@arel.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Musa ÇELİK

musacelik@arel.edu.tr

Sergi Koordinatörü

Doç. Dr. Begüm Aylin ÖNDER

begumaylinonder@arel.edu.tr

Doç. Dr. Ceyhun BERKOL

ceyhunberkol@arel.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Enes DÖNMEZ

enesdonmez@arel.edu.tr

Web Sitesi ve İletişim Sorumluları

Arş. Gör. Dr. Enes DÖNMEZ

enesdonmez@arel.edu.tr

Arş. Gör. Oğuz Çağrı KARA

oguzkara@arel.edu.tr